Nieuws

Rs2902 Img 1103 1

Het Brussels Fietsobservatorium 2017

02 maart 2018

Op vraag van het Hoofdstedelijk Gewest telt Pro Velo sinds 1998 fietsers op de Brusselse wegen.

In vergelijking met 2016, stelden we in 2017 een stagnatie van het aantal fietsers in Brussel vast (-0,8%). 2016 werd evenwel getekend door een erg sterke stijging van het aantal fietsers (+30%). Deze werd onder andere toegeschreven aan de aanslagen op de metro, de sluiting van een aantal tunnels, de inrichting van de voetgangerszone in het centrum en aangenaam fietsweer. Omdat deze factoren in 2017 minder doorwegen op de Brusselse mobiliteitsgewoonten, zijn wij verheugd met dit globale resultaat. Meer in het bijzonder zien we graag bevestigd dat Brussel ook tijdens winterweer steeds vaker per fiets wordt doorkruist.

Ontdekt het volledig rapport op provelo.org/nl/page/brussels-fietsobservatorium-2017

Vorig artikel

News image

Beledigingen aan de fietsende band

22 januari 2019

Lees verder

“Ook fietsers verdienen respect!” Zeg dat Brussel Mobiliteit het gezegd heeft! Om verkeersagressie te bevechten, start Bike for Brussels een campagne met “positieve beledigingen” aan het adres van de vermaledijde fietsers – die het onvergefelijke lef hebben de file te verraden, parkeerplaatsen vrij te laten en te trappen voor minder luchtvervuiling!

Lees verder

Bike Experience nieuwtjes driemaandelijks in je inbox?

Instagram